توضیحات کامل :

پروژه كارآفرینی نوشابه بدون گاز در 21 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه
آشنايي جزيي در مورد كار كارخانه
نمودار مراحل مختلف توليد نوشابه غير گازدار با استفاده از انواع
محاسبه اجزاء و ميزان دارايي هاي ثابت
مساحت زمين و برآورد قيمت آن
مساحت و هزينه هاي ساختماني
هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
سرمايه ثابت مورد نياز كارخانه
هزينه هاي توليد سرمايه در گردش
محاسبه كل سرمايه گذاري
نحوه سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي
سودآوري و چگونگي برگشت سرمايه

 

بخشی از متن

مقدمه

نوع محصول:نوع محصول كارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات به غلظت 14-10 درجه بریكس كه از كنسانتره به غلظت 70-60 درجه بریكس بازسازی شده و در بطری های نوشابه به ظرفیت 285 سی سی و با درب طشتكی بسته بندی خواهد شد.بطری مذبور دارای ارتفاع 240 میلیمتر و قطر 57 میلیمتر است و بر روی آن بر چسب مربوطه به ابعاد 80*200 میلیمتر چشبانده خواهد شد.آبمیوه تولیدی با استفاده از كنسانتره پرتقال، سیب و انگور و به صورت آب این میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع كنسانتره مصرفی تهیه آن تا بریكس 7 نیز معمول است.