توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی استراتژی منابع انسانی شرکت پگاه گیلان با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) در 37 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

فهرست مطالب

معرفی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

اقدامات انجام شده برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت پگاه گیلان

تحلیل محیط اجتماعی)کلان( و محیط صنعت شرکت پگاه گیلان

تحلیل محیط اجتماعی یا کلان

تحلیل محیط صنعت یا نزدیک سازمان

تحلیل محیط صنعت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ) 5 نیروی رقابتی PORTER )

استراتژی تحلیل محیط درون (نقاط قوت و ضعف)

تحلیل ذینفعان شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

مراحل فرایند مدیریت استراتژیک در شرکت پگاه گیلان

مأموریت و چشم انداز منابع انسانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) شرکت پگاه گیلان

گام های تهیه ماتریس ((EFE

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) شرکت پگاه گیلان

تجزیه و تحلیل ماتریس داخلی و خارجی

ماتریس SWOT شرکت پگاه گیلان

تشکیل ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM)

اولویت استراتژی های منابع انسانی شرکت پگاه گیلان

پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد منابع انسانی شرکت پگاه گیلان در قالب استراتژی های تدوین شده


قسمتی از متن

گام های تهیه ماتریس  (IFE):

تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی در پنج مرحله زیر انجام می شود:

1. پس از شناسایی عوامل داخلی، نقاط قوت و ضعف سازمان مشخص شدند، نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست نمودیم .

2. در این ماتریس بر اساس نظر مدیران، سرپرستان و مشاوران شرکت به هر یک از عوامل بر حسب اهمیت، نمره وزنی بین (0 ) بی اهمیت ( تا 1 ) بسیار مهم داده شد. مجموع وزن های کلیه عوامل باید برابر یک گردد .

3. وضع موجود هر عامل را با امتیازی بین 1 تا 4 مشخص نموده و به طوری که نقاط ضعف فقط امتیاز 1 یا 2 را دریافت نمودند و نقاط قوت فقط نمرات 3 و 4 را به خود اختصاص دادند. به این صورت که خیلی قوی= 4، قوی= 3، ضعیف= 2 و خیلی ضعیف = 1می باشد

4. امتیاز وزن دار (موزون) هر عامل را محاسبه نموده، بدین منظور امتیاز هر ردیف از عوامل درون سازمانی را در وزن نرمالایز شده آن ضرب نموده و در یک ستون جدید درج نمودیم .

5. جمع امتیازات وزن دار (موزون) را محاسبه نموده که حداقل 1 و حداکثر 4 می باشد و میانگین آنها 5 / 2 می باشد. اگر امتیاز وزنی سازمان بزرگتر از میانگین 2/5 باشد، سازمان از نظر عوامل درونی در مجموع دارای قوت می باشد و اگر نمره کمتر از میانگین باشد، سازمان از نظر عوامل داخلی در مجموع دچار ضعف می باشد که مطابق جدول، عدد به دست آمده 2.27 می باشد و بیانگر غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان می باشد.


توضیحات

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع "  بررسی استراتژی منابع انسانی شرکت پگاه گیلان با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک ( SWOT) و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( QSPM)" می باشد که در حجم 37 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس- سمینار) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه علائم و اصول نگارشی رعایت شده و قالب آن را نیز می توان به دلخواه تغییر داد.