توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات مکانیکی و رفتار اعضای بتنی در 52 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

تاثیر الیاف پلی پروپیلن در بتن

انتقال تنش در ترکیب بتن الیافی

مقاومت کششی ترکیبات سیمانی الیاف دار

هدف از تحقیق حاضر

بیان آزمایشات

آزمایش تعیین مقاومت فشاری

روش آزمایش و مشاهدات

آزمایش تعیین مقاومت کششی  ناشی از خمش

روش آزمایش و مشاهدات

نتایج آزمایشات

بحث و بررسی نتایج

نتیجه  گیری

پیشنهادات

منابع و ماُخذ