توضیحات کامل :

مبانی نظری موضوع ارزیابی عملکرد در 10 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

شامل مبانی نظری و تعاریف در 9 صفحه + منابع در 1 صفحه

 

فهرست مطالب

مقدمه

دلایل مخالفت اغلب سازمان ها با ارزیابی عملکرد

میانگین زمانی ارزیابی عملکرد

معیارهای ارزیابی عملکرد

ارتباط بین ارزیابی عملکرد ، ارزشیابی شغل ، میزان حقوق و مزایا

روش های مختلف ارزیابی عملکرد

روش امتیازبندی

روش رتبه بندی مستقیم

روش های غیرمتداول

روش حصول اطمینان از برابری ارزیابی های انجام شده در مورد کلیه ی کارکنان

خطای هاله ای

هدف نهایی از ارزیابی عملکرد

منابع