توضیحات کامل :

مبانی نظری موضوع سرمایه ی فکری در 8 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

شامل مبانی نظری و تعاریف در 7 صفحه + منابع در 1 صفحه

 

فهرست مطالب

تعاریف مختلف سرمایه ی فکری

انواع طبقه بندی اجزا ء سرمایه فکری

منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری

منابع