توضیحات کامل :

مبانی نظری موضوع ارزش برند در 14 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

شامل مبانی نظری و تعریف ها با منابع + منابع مفید بیشتر

 

فهرست مطالب

مفهوم برند و جایگاه آن

تعریف برند

مدیریت برند

ارزش ویژه ی برند

دیدگاه های مطالعه ی ارزش ویژه ی برند

دیدگاه مالی

دیدگاه مبتنی بر مشتری

دیدگاه ترکیبی

اجزای ارزش برند

وفاداری به برند

آگاهی از برند

تداعی به برند

کیفیت ادراک شده

منابع