توضیحات کامل :

مبانی نظری موضوع رفتار مصرف کننده در 21 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

شامل مبانی نظری و تعریف ها با منابع + منابع مفید بیشتر

 

فهرست مطالب

رفتار مصرف کننده

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

عوامل فرهنگی

عوامل اجتماعی

عوامل شخصی

دیدگاه های پژوهشی در مورد رفتار مصرف کننده

فرایندهای تصمیم گیری مصرف کننده

مدل های رفتار خرید مصرف کننده

مدل کاتلر

مدل انگلکولات

تجارت الکترونیک

مشتری آنلاین و آفلاین

مدل های رفتار مصرف کننده در تجارت الکترونیکی

مدل کاتلر

مدل پارک و کیم

مدل مایکل بونرا

مدل شیم

مدل کریسنی چونگ

مدل miac

مدل توربان و کینگ

منابع