توضیحات کامل :

مبانی نظری موضوع تمکین مالیاتی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

شامل مبانی نظری و تعریف ها با منابع + منابع مفید بیشتر

 

فهرست مطالب

تعریف تمکین مالیاتی

تمکین داوطلبانه

هزینه های تمکین

دلایل عدم تمکین عمدی و غیرعمدی

طبقه بندی های تمکین مالیاتی

رهیافت ها و نظریات مربوط به تمکین مالیاتی

عوامل موثر بر تمکین مالیاتی

عوامل اقتصادی

عوامل سیاسی

عوامل مدیریتی

عوامل اجتماعی

عوامل قانونی

تاریخچه ی مالیات ایران

مالیات

منابع