توضیحات کامل :

مبانی نظری موضوع تحلیل عوامل محیطی در 9 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

شامل مبانی نظری و تعریف ها با منابع + منابع مفید بیشتر

 

فهرست مطالب

تحلیل عوامل محیطی

ضرورت تحلیل محیط در مدیریت استراتژیک

آنالیز برای تحلیل محیط دور

عوامل سیاسی

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی فرهنگی

عوامل تکنولوژیکی

عوامل قانون گذاری

عوامل زیست محیطی

تحلیل محیط نزدیک

تهدید ورود رقبای جدید

قدرت چانه زنی تامین کنندگان

تهدید کالاهای جایگزین

شدت رقابت میان رقبای موجود

منابع