توضیحات کامل :

جزوه فیزیک سیال در 2 صفحه پی دی اف

 

جزوه فیزیک سیال شامل 75 نکته کلیدی در مورد:

انرژی، نرخ جریان، فشار، سیال هیدرولیک، پمپ ها، پمپ دنده ای، پمپ پره ای، پمپ پیستونی، پمپ های دبی ثابت و متغیر، پمپ جبران کننده فشار، عملگر ها، شیر های کنترل فشار، شیر اطمینان ساده، شیر اطمینان با خط فرمان، شیر ترتیبی، شیر کاهنده فشار، شیر بی بار کننده، شیر متعادل کننده، شیرهای ترمزی، شیرهای کنترل جهت، شیرهای کنترل جریان، صافی ها و فیلترها، مخازن، شیرهای یک طرفه، تجهیزات جانبی، لوله های هیدرولیکی.