پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط
پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
قیمت: 3,000 تومان
پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط

فروشنده فایل

کد کاربری 7187
کاربر

پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docاین آزمون توسط مک کروسکی( 28/0) طراحی شده و دارای  12سوال است که به صورت بلی(100 ) و خیر ( 0) نمره گذاری می شود.اعتبار این آزمون توسط مک کروسکی 92/0 و اعتبار بازآزمون آن نیز79/0 گزارش شده است(28) .


تعداد سوال : 12

نمره گذاری : دارد

پایایی و روایی : دارد

منبع : دارد

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسمیت، كندال و هالین ، 1989)
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسمیت، كندال و هالین ، 1989)

پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)

پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، 1990)
پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، 1990)

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون ، 2000
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون ، 2000

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و بورادوس، 2005)
پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و بورادوس، 2005)

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین
پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه استاندارد کمال گرایی هیل و همکاران ، 2004
پرسشنامه استاندارد کمال گرایی هیل و همکاران ، 2004

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی (الونن و دیگران، 2008)
پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی (الونن و دیگران، 2008)

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ (مسلش)
پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ (مسلش)

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (دانایی فرد و همکاران، 1389)
پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (دانایی فرد و همکاران، 1389)

پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ، 1984
پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ، 1984

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری (بونتیس، 1998)
پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری (بونتیس، 1998)

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)
پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)

دسترسی ها

بالا