پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 101
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
قیمت: 3,000 تومان
پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط

فروشنده فایل

کد کاربری 7187
کاربر

پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docاین آزمون توسط مک کروسکی( 28/0) طراحی شده و دارای  12سوال است که به صورت بلی(100 ) و خیر ( 0) نمره گذاری می شود.اعتبار این آزمون توسط مک کروسکی 92/0 و اعتبار بازآزمون آن نیز79/0 گزارش شده است(28) .


تعداد سوال : 12

نمره گذاری : دارد

پایایی و روایی : دارد

منبع : دارد

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسمیت، كندال و هالین ، 1989)
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسمیت، كندال و هالین ، 1989)

پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)

پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، 1990)
پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، 1990)

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)
پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون ، 2000
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون ، 2000

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و بورادوس، 2005)
پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و بورادوس، 2005)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (دانایی فرد و همکاران، 1389)
پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (دانایی فرد و همکاران، 1389)

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین
پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی (الونن و دیگران، 2008)
پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی (الونن و دیگران، 2008)

پرسشنامه مهارت های ارتباطی (CSTR)(کوئین دام، 2004)
پرسشنامه مهارت های ارتباطی (CSTR)(کوئین دام، 2004)

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا
پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ (مسلش)
پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ (مسلش)

پرسشنامه استاندارد کمال گرایی هیل و همکاران ، 2004
پرسشنامه استاندارد کمال گرایی هیل و همکاران ، 2004

دسترسی ها

بالا