توضیحات کامل :

بررسی وضعیت و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان كشاورزی در شرایط جهانی شدن اقتصاد در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docچكیده:

از اهداف هر نوع آموزشی می توان به تغییر در دانش، بینش و ایجاد و پرورش توانائیها و مهارتهایی در فراگیران اشاره كرد تا این تغییرات به بهتر زندگی كردن فرد كمك نماید. از جمله مباحث جدید در آموزش علوم مختلف بخصوص اقتصاد، مدیریت ، روان شناسی ،‌جامعه شناسی و علوم و مهندسی كارآفرینی است. فرایندی كه با ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها ،‌فراگیران را قادرمی سازد به طراحی و اجرای فعالیتهای جدید بیشتر یا وجه اقتصادی پرداخته و بتوانند با تخصیص منابع كمیاب ،زندگی خود را به پیش برند. كشاورزی هم به عنوان یكی از سه بخش عمده اقتصادی در هر جامعه ای در كنار بخش صنعتی و خدمات و دربرگرفتن زندگی حداقل نیمی از جمعیت كشورمان و بخش تامین كننده غذای جوامع شهری جایگاه ویژه ای دارد.امروزه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به یکی از معضلات بزرگ اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی و ... در جامعه ایران تبدیل شده است. عوامل متعددی در ایجاد و گسترش این پدیده دخالت دارند .از دلایل این پدیده می توان به سطح پایین آموزشها در اغلب دانشگاههای کشور و عدم آموزش و توسعه مهارتهای کارآفرینی و اشتغالزایی در دانشگاههای کشور اشاره داشت. متأسفانه دانش آموختگان دانشگاهی در بخش کشاورزی،وضعیتی بسیار نامطلوبتر نسبت به سایر رشته های دانشگاهی دارند. درصد بالای بیکاری فارغ التحصیلان کشاورزی را در حالی شاهد هستیم که اغلب آنها ،تنها خواهان مشاغل اداری و دولتی می باشند و عملاَ هیچگونه علاقه مندی و توانایی برای کارهای تولیدی در بخشهای گوناگون کشاورزی ایران را در خود نمی یابند(علیرغم تسهیلاتی که موجود می باشد).این موارد در شرایطی می باشد که با شناسایی امکانات،فرصتها و چالشهای موجود در بخش کشاورزی،می توان فرصتهای شغلی و درآمدزایی متعددی را در این بخش ایجاد نمود. جهانی شدن اقتصاد پدیده بسیار مهمی است كه در ضمن بزرگترین چالش كشاورزی ایران در سالهای آینده نیز خواهد بود و به گفته بسیاری از صاحبنظران در صورت عدم برنامه ریزی دقیق برای مواجهه با آن ،موجب ورشكستگی ، بیكاری و مهاجرت 3 الی 5 میلیون خانوار كشاورزان معیشتی و خرده پا كه توان تولید رقابتی در شرایط اقتصاد جهانی را ندارند می گردد كه اثرات بعدی آن در جامعه فاجعه آمیز خواهد بود.تعاونی های موجود در بخش كشاورزی ایران ،در صورت داشتن برنامه ریزی دقیق ایجاد اصلاحاتی در ساختار آنهاو سایر سیاست های حمایتی و... می توانند در انسجام بخشی به فعالیتها ،متحد كردن كشاورزان و كاربرد فن آوریهای نوین و در نهایت اقتصادی كردن تولیدات كشاورزی ایران ،بویژه پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی - ابتدا گات (1)- و هم اکنون(2)(WTO) ،نقش عمده ای داشته باشند.در این مقاله پس از تعاریفی از مفهوم جهانی شدن و سیر تاریخی و مفاهیم و ویژگی های  فرهنگی و اقتصادی آن ، ابعاد پدیده جهانی شدن در بخش کشاورزی ،خطرات و اثرات پدیده جهانی شدن در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه و کوچک ،جایگاه و نقش بخش کشاورزی در فرایند جهانی شدن ،تاریخچه و اهمیت و وضعیت بخش تعاون در بخش کشاورزی ایران و معرفی اجمالی آنها  می پردازد . در انتها به نتیجه گیری و بیان پیشنهاداتی در راستای نقش و جایگاه مثبت و سازنده  تعاونی ها در برخورد با پدیده جهانی شدن اقتصاد و ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان بخش کشاورزی  می پردازد.


كلمات كلیدی :   کشاورزی،کارآفرینی ،دانش آموختگان،كار ، اقتصاد ، تجارت جهانی ، تعاونی ،ایران.

 

 

فهرست مطالب :


اشاره:

مقدمه

هدف تحقیق :

مسأله تحقیق :

   پیشینه تحقیق :

روش ومواد تحقیق :

اشتغال وكارآفرینی در بخش كشاورزی ایران:

موانع و مشكلات اشتغال در بخش كشاورزی(بویژه برای دانش آموختگان بخش کشاورزی) :

 

موانع جذب فارغ التحصیلان كشاورزی در بخش كشاورزی:

 راهبردهای پایداری و اشتغال در بخش كشاورزی و فعالیت های جانبی:                                                    

 استراتژی اشتغال در بخش كشاورزی :

نگاهی بر روند جهانی شدن اقتصاد در بخش کشاورزی :

سیر تاریخی اندیشه های جهانی شدن را می توان به سه احتمال مطرح کرد :                                                                              

بهالا و لا پیر جهانی شدن اقتصاد را فرایندی دانسته اند که ویژگی های آن به شرح ذیل است :

ابعاد پدیده جهانی شدن در بخش کشاورزی:

خطرات واثرات پدیده جهانی شدن در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه وکوچک :

جایگاه و نقش بخش کشاورزی در فرایند جهانی شدن  :

تاریخچه و اهمیت بخش تعاون در کشاورزی ایران :

اهداف تعاونیهای تولید در ایران :

نابرابریها میان کشاورزان کشورهای توسعه یافته و جهان سوم در فرایند جهانی شدن :

نتیجه گیری :

پی نوشتها :

منابع و مأخذ :