کد متلب برای حل معادله و رسم نمودار (محاسبات عددی )
دسته بندی ریاضی
بازدید ها 245
فرمت فایل zip
حجم فایل 0 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
قیمت: 10,000 تومان
کد متلب برای حل معادله و رسم نمودار (محاسبات عددی )

فروشنده فایل

کد کاربری 2059
کاربر
فایل های مرتبط ( 11 عدد انتخاب شده )
کد متلب حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی گوس با توضیحات کامل در ورد
کد متلب حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی گوس با توضیحات کامل در ورد

کد متلب تابع درون یاب و برون‏ یاب درجه سه cubic spline با توضیحات کامل در ورد
کد متلب تابع درون یاب و برون‏ یاب درجه سه cubic spline با توضیحات کامل در ورد

کد متلب حل معادله دیفرانسیل معمولی با روش عددی رانگ کوتای مرتبه چهار با توضیحات خط به خط در ورد
کد متلب حل معادله دیفرانسیل معمولی با روش عددی رانگ کوتای مرتبه چهار با توضیحات خط به خط در ورد

کد متلب حل دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی کوپل شده (ODE) با روش رانگ-کوتای مرتبه 4 با توضیحات خط به خط در ورد و قابلیت دریافت معادلات از کاربر
کد متلب حل دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی کوپل شده (ODE) با روش رانگ-کوتای مرتبه 4 با توضیحات خط به خط در ورد و قابلیت دریافت معادلات از کاربر

کد متلب برای روش تصنیف (محاسبات عددی )
کد متلب برای روش تصنیف (محاسبات عددی )

کد متلب برای روش نیوتن رافسن (محاسبات عددی )
کد متلب برای روش نیوتن رافسن (محاسبات عددی )

کد متلب برای روش سیمسون (محاسبات عددی )
کد متلب برای روش سیمسون (محاسبات عددی )

کد متلب برای ریشه یابی (محاسبات عددی )
کد متلب برای ریشه یابی (محاسبات عددی )

کد متلب برای روش ریمان حد بالا(محاسبات عددی )
کد متلب برای روش ریمان حد بالا(محاسبات عددی )

کد متلب برای انتخاب اعداد رندومی (محاسبات عددی )
کد متلب برای انتخاب اعداد رندومی (محاسبات عددی )

کد متلب برای روش دو بخشی (محاسبات عددی )
کد متلب برای روش دو بخشی (محاسبات عددی )

دسترسی ها

بالا