توضیحات کامل :

در این پروژه موارد زیر را بررسی می کنیم :


مدلسازی پایه فولادی در محیط SOLIED WORKS

ایجاد یک STUDY  تحلیل استاتیکی

اختصاص جنس مواد برای قطعه

اعمال قید و نیروی کششی

مش بندی کردن مدل

مشاهدهه نتایج تحلیل استاتیکی

ارزیابی ایمنی طرح

تهیه گزارش از study